Wie of wat is ZooTr@ack ?

Home    Tekeningen    Onderzoeksverslag (korte versie)    Onderzoeksverslag    Grafieken    Tabellen    Mondelinge presentatie    PowerPoint-presentatie

Verslagen    Mindmaps    Meerkeuzevragen maken    Een examentoets maken    Een werkplan schrijven (examen)

  
Het maken van een onderzoeksverslag is een mooi maar tijdrovend werkje. Het plan dat je gemaakt hebt, ga je nu in een verslag verwerken. Daarin staan de items in telkens dezelfde volgorde. Voor de verschillende leerjaren en niveaus worden verschillende handleidingen gebruikt. Lees hieronder hoe je verslag er uit moet zien.
 
 
 1  Handleiding voor klas 1 en klas 2:
 2  Handleiding voor de klassen 3 havo, 3 mavo en 4 mavo:
 3  Handleiding voor de klassen 4 havo en 5 havo:
  
zootrack 2023