Wie of wat is ZooTr@ack ?

Home    Tekeningen    Onderzoeksverslag (korte versie)    Onderzoeksverslag    Grafieken    Tabellen    Mondelinge presentatie    PowerPoint-presentatie    

Verslagen    Mindmaps    Meerkeuzevragen maken    Een examentoets maken    Een werkplan schrijven (examen)

  In een tabel zijn gegevens (meestal getallen) overzichtelijk weergegeven. Een tabel heeft rijen die horizontaal en kolommen die verticaal lopen. In deze rijen en kolommen wordt de relatie tussen twee factoren weergegeven door middel van getallen. Bij de kolommen en rijen wordt aangegeven welke eenheden zijn gebruikt.
  De titel van een tabel geeft aan waar de tabel betrekking op heeft.
  Als je een bron gebruikt voor je tabel, moet je die bron bij de tabel vermelden.
 
  Bij het maken van tabellen gebruik je de ruitjesverdeling op het papier of je maakt zelf met liniaal en een potlood een nette indeling in vakjes. Je kunt een tabel ook in Word of Excel maken.
  Voor elke rij getallen schrijf je een grootheid met tussen haakjes de eenheid, bijvoorbeeld: tijd (in uren of weken of jaren).
  Werk netjes, teken de rijen en de kolommen met een liniaal en schrijf de teksten goed leesbaar. Werk netjes. Zet de getallen op de juiste plaats.
 
Voorbeeld van een tabel: Trends roken, alcohol en drugs (% van de jongeren tot en met 18 jaar)
 
2019 (%)
2020 (%)
2021 (%)
2022 (%)
Ooit gerookt
23
41
34
30
Ooit alcohol gebruikt
47
61
68
76
Recent alcohol gebruikt
-
51
48
46
Recent dronken / aangeschoten
-
13
12
11
Ooit softdrugs gebruikt
09
09
15
19
Recent softdrugs gebruikt
-
7
4
10
Recent harddrugs gebruikt
-
1
1
1
  Een tabel met veel kolommen en rijen wordt onoverzichtelijk. Je moet dus zorgen voor een duidelijke lay-out.
 
  Als je in een tabel zaken met verschillende grootheden wilt vergelijken, dan kun je soms het best deze grootheden omrekenen tot indexgetallen; dan zie je de verhoudingsgewijze toe- en afname op gelijke schaal.
Voorbeeld:
Als je de toename van de veestapel wilt bekijken, lijkt een groei van het aantal kippen van 512 naar 1024 veel groter dan een groei van het aantal geiten van 37 naar 74. Als je deze getallen terugrekent naar indexcijfers, dan blijken beide diersoorten in aantal te zijn verdubbeld, dus procentueel dezelfde groei.
 
zootrack © 2023