Wie of wat is ZooTr@ack ?

Home    Tekeningen    Onderzoeksverslag (korte versie)    Onderzoeksverslag    Grafieken    Tabellen    Mondelinge presentatie    PowerPoint-presentatie    

Verslagen    Mindmaps    Meerkeuzevragen maken    Een examentoets maken    Een werkplan schrijven (examen)

  
Een mondelinge presentatie voor een groep is een soort spreekbeurt. Dit kan een presentatie zijn van een onderzoek, zoals een experiment of een literatuuronderzoek, maar het kan ook een recensie of verslag zijn van een door jou bezochte voorstelling, bedrijf of het verdedigen van een stelling in een betoog.
 
Voorbereiding:
 
  Je weet natuurlijk van te voren wat het onderwerp van je presentatie is. Daarbij moet je in de gaten houden hoe de presentatie is opgezet; hoelang deze duurt, welke materialen je nodig hebt en de eisen waaraan je moet voldoen. Dat laatste wordt nogal eens vergeten.
  Van te voren moet je weten waarop je beoordeeld gaat worden.
 
  Meestal is het wel toegestaan om een papiertje met wat steekwoorden te gebruiken. Op die manier vergeet je de grote lijn van de presentatie niet.
  Zorg dat je materiaal (beamer, computer, posters, modellen, hand-outs, etc.) in orde is. Leg alles van tevoren klaar.
  Start pas met je presentatie als je de aandacht van iedereen hebt.
 
  Meestal start de presentatie zelf met het noemen van het onderwerp. Daarbij is het handig om de aandacht er meteen bij te krijgen met een leuke opening, iets actueels of iets van aparte informatie.
  Soms vertel je in de inleiding waarom je dit onderwerp gekozen hebt en wat het doel is van je presentatie.
  In het middenstuk volgt de echte inhoud van je presentatie. Het moet duidelijk worden dat je je voldoende in het onderwerp verdiept hebt. Verduidelijk je verhaal met voorbeelden / afbeeldingen / video / powerpoint, etc.
  Aan het eind van je presentatie geef je kort een samenvatting. Soms wordt er een mening gevraagd of mag je die gewoon kwijt.
  Als je klaar bent, geef je de toehoorders de gelegenheid om vragen te stellen en ben je voorbereid op een mogelijke discussie of moeilijke vragen.
 
Enkele tips voor de presentatie:
 
Houding
Ga rechtop staan. Houd je hoofd omhoog.
Maak contact met het publiek door ze aan te (blijven) kijken.
Geen handen in je zakken of kauwgom in je mond.
Adem door je buik. Adem langzaam en lang. Geen korte ademstootjes. Probeer te ontspannen.
 
Stemgebruik en taalgebruik
Spreek duidelijk (articuleren) en verstaanbaar maar niet te snel.
Stem je taalgebruik af op je publiek, schat het niveau van de toehoorders in.
Zorg voor correct taalgebruik; gebruik geen straattaal.
Gebruik signaalwoorden om je publiek te helpen je verhaal te volgen (bijvoorbeeld: ten eerste, ten tweede, tot slot).
 
Tips
Orden de informatie goed: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort en breng een logische volgorde aan.
Vertel niet alles wat je weet maar kies het meest interessante uit voor je presentatie; beter zeven minuten een boeiend betoog, dan een half uur een steeds saaier wordend verhaal.
Laat merken dat je zelf enthousiast bent over je onderwerp of doe in elk geval alsof.
Oefen van te voren met iemand in het aankijken van je publiek, duidelijk spreken en op tijd eindigen; vraag tips om je presentatie te verbeteren.
Als je materiaal laat zien of uitdeelt, doe dat dan op een goed moment, zodat je je eigen verhaal niet verstoort.
Zorg dat toehoorders na de presentatie méér weten over het onderwerp.
Zet alleen steekwoorden op je papier, vermijd voorlezen van tekst.
 
Zenuwachtig zijn
Bedenk dat iedereen zenuwachtig is; het hoort er een beetje bij.
Niemand ziet het als je handen een beetje trillen.
Bereid je goed voor, zorg dat je goed in je verhaal zit.
Gebruik gerust een spiekbriefje (A4-tje met grote steekwoorden) of kijk af en toe mee op de PowerPoint-presentatie.
Laat voor je begint even rustig je ogen over het publiek gaan, tot iedereen stil is.
 
 
zootrack © 2023