Wie of wat is ZooTr@ack ?

Home    Tekeningen    Onderzoeksverslag (korte versie)    Onderzoeksverslag    Grafieken    Tabellen    Mondelinge presentatie    PowerPoint-presentatie

Verslagen    Mindmaps    Meerkeuzevragen maken    Een examentoets maken    Een werkplan schrijven (examen)

  
Een onderzoek doe je altijd met een reden, bijvoorbeeld dat je wilt weten hoe iets werkt.
Onderzoek doe je volgens een bepaald plan, dat noemen we het onderzoeksplan.
Daarin staan de volgende onderdelen in vaste volgorde:
•           probleemstelling
•           onderzoeksvraag
•           deelvragen
•           hypothese en voorspelling
•           planning
•           informatie verzamelen
•           uitvoering experiment / werkwijze
•           resultaten
•           conclusie / aanbevelingen
•           maken van het verslag
 
Hoe je te werk moet gaan:
 
 1  Probleemstelling:
  Je ervaart een probleem en noteert een probleemstelling. De probleemstelling mag niet te algemeen zijn. Je moet het probleem kunnen onderzoeken met een eigen onderzoek.
 
 2  Onderzoeksvraag:
Met een probleemstelling weet je ongeveer waar je onderzoek over gaat. Probeer nu eerst goed na te denken wat je precies wilt onderzoeken. Als je dat weet kun je namelijk de onderzoeksvraag noteren. Die moet aan enkele eisen voldoen:
Het moet een vraag in goed Nederlands zijn.
De onderzoeksvraag mag niet te vaag of te breed zijn; het moet duidelijk zijn wat je wilt gaan onderzoeken.
De onderzoeksvraag mag niet zo simpel zijn, dat je er meteen antwoord op kunt geven.
De onderzoeksvraag moet eenduidig zijn, dus mag niet bestaan uit meerdere vragen.
 
 3  Deelvragen:
Splits daarna je onderzoeksvraag uit in meerdere deelvragen. Ook een deelvraag moet aan eisen voldoen:
De deelvraag moet je helpen bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Het moet een vraag zijn in goed Nederlands.
Een deelvraag mag niet te vaag of te breed zijn, het moet duidelijk zijn wat je wilt onderzoeken.
Elke deelvraag moet eenduidig zijn, dus mag niet bestaan uit meerdere vragen.
 

 4  Hypothese en voorspelling:
  In de hypothese geeft de onderzoeker een mogelijk antwoord op de vraag van de probleemstelling. Je geeft dus aan wat je vermoedt dat het antwoord is op je onderzoeksvraag.
  Op grond van de hypothese kan je voorspellen wat de resultaten zijn van het experiment. Dit gebeurt meestal als volgt: als .... (hier de hypothese invullen) juist is dan .... (hier het resultaat van het experiment invullen).
 

 5  Planning:
  In je onderzoeksplan geef je aan op welke manier je gaat werken. Je geeft aan met wie en wanneer je wat gaat doen.
  Vaak is het handig om je werk in een schema te zetten.
  Als er kosten gemaakt worden tijdens je onderzoek noteer je die bij de planning. Maak een overzicht van de verwachte kosten.
 

 6  Informatie verzamelen:
  Zoek de informatie bij elkaar die je nodig hebt voor je onderzoek.
  Gebruik verschillende bronnen die passen bij je onderzoeksvraag en het soort onderzoek dat je doet.

 7  Uitvoering experiment / werkwijze:
  Voor je onderzoek kun je gebruik maken van verschillende onderzoekstechnieken, zoals bronnenonderzoek, een experiment, een enquκte.
  Bedenk wat de meest passende manier is om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. Als je een experiment uitvoert, moet je precies beschrijven hoe je te werk bent gegaan. Het onderzoek moet namelijk ook door anderen uitgevoerd kunnen worden.
 

 8  Resultaten:
  De resultaten worden verzameld en overzichtelijk weergegeven (in een grafiek, diagram of tabel).
  Uitgebreidere informatie vind je bovenaan door verder te klikken bij die vaardigheden.
 
 9  Conclusie / aanbevelingen:
  Je vergelijkt de resultaten met je hypothese. Uit deze vergelijking kun je de conclusie trekken dat de hypothese wel of niet juist was.
  Bij een onjuiste hypothese moet je proberen om een nieuwe hypothese op te stellen.
  In een uitgebreide conclusie worden er aanbevelingen gedaan voor een vervolg onderzoek.
 
 10  Maken van het verslag:
  Beschrijf of presenteer wat je hebt gedaan.
  Dit kun je verder bekijken bij de verschillende uitgewerkte vaardigheden 'Verslag' of  'Mondelinge presentatie'.
  Je geeft in het verslag ook aan welke discussiepunten er zijn naar aanleiding van je onderzoek.
 
zootrack © 2023