Wie of wat is ZooTr@ack ?

Home    Tekeningen    Onderzoeksverslag (korte versie)    Onderzoeksverslag    Grafieken    Tabellen    Mondelinge presentatie    PowerPoint-presentatie    

Verslagen    Mindmaps    Meerkeuzevragen maken    Een examentoets maken    Een werkplan schrijven (examen)

 

Met een grafiek kun je op papier de relatie tussen twee factoren laten zien. De ene factor zet je uit op de X-as en de andere op de Y-as. De lijn in het assenstelsel geeft de relatie tussen de twee factoren weer.

Hoe je te werk moet gaan:

Met potlood teken je op een horizontale as en een verticale as de getallen in een geschikte schaalverdeling. De horizontale en verticale schaalverdelingen kunnen verschillen.

Naast de getallen staat bij elke as een grootheid met de eenheid tussen haakjes;  bijvoorbeeld: tijd in dagen of weken.

Horizontaal geef je de grootheid weer die je zelf kunt bepalen; dat is meestal de tijd. Verticaal geef je de grootheid weer waarvan je wilt laten zien hoe die verandert. Officieel heet dat: horizontaal de onafhankelijke variabele en verticaal de afhankelijke variabele.

Werk netjes, teken de assen met een liniaal en schrijf de teksten goed leesbaar. Werk netjes; de punten mogen hooguit 1 mm afwijken van de juiste plaats. Werk met potlood.

 
Voorbeeld van een grafiek:
Als je een grafiek maakt van meetresultaten dan moet je een rechte lijn of een vloeiende kromme tekenen die zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij je meetresultaten.

Bij een examen krijg je vaak 3 punten: 1 punt voor het uitzetten van de juiste getallen - 1 punt voor de lijn - 1 punt voor de juiste benamingen / titel van de assen. Let op: dit moet je doen met een grootheid, bijvoorbeeld 'Hoeveelheid maagzuur' (gram per liter).

Als je geen lijngrafiek moet maken, dan is het wel een staafdiagram of taartdiagram. Ook hier geldt dat je rekening moet houden met bovenstaande punten.

Bij alles moet je de volgende dingen bedenken:

(1) Welk soort grafiek moet ik maken?
(2) Heb ik er alles ingezet wat er van me gevraagd wordt?
(3) Staat er in de assen alles waar het om draait?
 
zootrack 2023