Wie of wat is ZooTr@ack ?

Home     Contact     Nieuws     Disclaimer     Sitemap     Hulp

Auteursrecht
ZooTrack probeert zoveel mogelijk rekening te houden met het auteursrecht. Toch kan, in het belang van het onderwijs in zijn algemeenheid en met name de leerlingen zelf, het onverhoopt voorkomen dat het copyright is overschreden. Indien dit bezwaarlijk is en/of in strijd is met de auteursrechtelijke onderwijsexceptie, zal dit auteursrecht gerespecteerd worden en zal ZooTrack het inbreukmakend materiaal verwijderen. Dit gebeurt op verzoek dat via de mail tot mij gericht kan worden.
 
De informatie, waarbij de thema's van de biologiemethode 'Biologie voor jou' van Uitgeverij Malmberg de basis vormt, mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor persoonlijk gebruik met een educatieve en niet-commerciŽle achtergrond. De pagina's mogen niet elders gewijzigd aangeboden worden.
 
Op (de meeste delen van) de content berust het auteursrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor educatief of niet-commercieel gebruik, is niet toegestaan. Het is evenmin toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen via bijvoorbeeld scripts, bots en/of spiders. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze content, zijn dus niet toegestaan. In het belang van goed onderwijs is het niet toegestaan om technische beveiligingen (waaronder de op deze site gebruikte wachtwoorden) te omzeilen of te verwijderen, of dit voor onbevoegden toegankelijk te maken.
 
Andere websites
Deze internetsite wordt met zorgvuldigheid samengesteld. De pagina's en/of websites van derden welke via ZooTrack met behulp van hyperlinks in beeld verschijnen, worden niet door ZooTrack gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. ZooTrack aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud van die sites. Dat geldt voor tekst, beeld, audio en video die je op deze site en op onderliggende pagina's aantreft of op pagina's die anderszins met hyperlinks in beeld verschijnen.
 
Schade
De ontwikkelaars van deze pagina zijn door de gebruikers niet aansprakelijk of verantwoordelijk te stellen voor enige claim, verlies van gegevens, afhankelijkheid of schade aan (rand-)apparatuur die direct of indirect veroorzaakt wordt of verondersteld wordt veroorzaakt te zijn door het aanpassen van instellingen in de browser of aanpassen van gegevens in de Office Webcomponenten of schade die het gevolg is van computervirussen en dergelijke.
 
Cookies
Bij het gebruik van ZooTrack kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers. Tijdens het gebruik kunnen zogenaamde 'cookies' aangemaakt worden. Deze vergemakkelijken een terugkerend bezoek aan de website. Daarnaast geeft het inzicht in de mate van bezoek aan de website. De gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt accepteren. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (goed) werken.
 
Linken
ZooTrack stelt het op prijs wanneer naar deze site gelinkt of verwezen wordt. Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kun je contact opnemen via de link bovenaan deze pagina. En tenslotte, voor iedereen veel leerzame momenten op ZooTrack!
Roberto Cristofoli, docent biologie
zootrack © 2021