Voedselweb

 

Opdracht  In de afbeelding zie je een voedselweb. Geef aan of onderstaande beweringen juist of onjuist zijn.
1  Alleen f is een alleseter.
2  h is een consument van de 2e orde.
3  Wanneer er een ziekte uitbreekt bij h, krijgt e te weinig te eten.
4  i is een vleeseter.
5  De langst mogelijke voedselketen bestaat uit 6 schakels.
6  Als a en b uitsterven, is het biologisch evenwicht voor altijd verstoord.
7  In de volgorde a - f - i - j zal de biomassa toenemen.
8  c - d - f zijn planteneters.
9  j is een roofdier of mens.
10  j is een consument van de 1e orde of van de 4e orde.
Je score is