Home     Vaardigheden    Studietips

 1  Verbranding en ademhaling
 2  Voeding en vertering
 3  Bloedvatenstelsel
 4  Voortplanting
 5  Erfelijkheid en evolutie
 6  Ecologie
 7  Mens en zijn omgeving
 8  Zenuwen,hormonen, gedrag
 
Uitleg symbolen:
 
 1   Hoofdstuk              
 
  uitleg van leerstof
  interactief oefenen (met  scores en antwoorden)
  puzzel
  clip op internet
  opdracht bij clip /video
  antwoorden van de opdrachten
  webquest
  herhaling begrippen (met scores)
   toets : meerkeuzevragen met scores en antwoorden (wachtwoord nodig)

 

 

 

 

zootrack 2021