Home     Vaardigheden    Studietips

 1  Organen en cellen
 2  Voortplanting en ontwikkeling
 3  Erfelijkheid
 3  Evolutie
 4  Ordening
 5  Stevigheid en beweging
 6  Ecologie
 7  Duurzaam leven
 8  Gedrag
 
!! Let op: Bij nieuwere edities is de hoofdstukindeling veranderd.
Kijk dus goed naar de titel van het onderwerp waarmee je gaan oefenen.

Uitleg symbolen:
 1   Hoofdstuk / Thema             
 
  uitleg van leerstof
  interactief oefenen (met  scores en antwoorden)
  puzzel
  clip op internet
  opdracht bij clip /video
  antwoorden van de opdrachten
  webquest
  herhaling begrippen (met scores)
   toets : meerkeuzevragen met scores en antwoorden (wachtwoord nodig)