Stikstofkringloop 1

 

Opdracht  In de afbeelding zijn enkele processen met pijlen aangegeven. Geef aan om welke processen het gaat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Je score is