Rib- / middenrifademhaling 
 

Opdracht

Wat hoort er onder de nummers te staan?

 
 
Wat bij de ademhaling gebeurt:
bij een rustige
inademing
bij een rustige
uitademing
1   Bepaalde tussenribspieren ...
trekken zich samen.
1
2   De ribben en borstbeen gaan ...
2
omlaag en terug.
3   De middenrifspieren ...
3
4
4   Het middenrif gaat ...
omlaag.
5
5   De buikwand gaat ...
6
terug.
6   De borstholte wordt ...
groter.
7
7   Het longvolume wordt ...
8
9
8   Lucht stroomt de longen ...
10
uit.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.


Jouw antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Juiste antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je hebt


 
 

  <