O E F E N V R A G E N      I N D E L E N    V A N    O R G A N I S M E N  
 
Open vragen om te oefenen.
Niveau: 1 vmbo tl / havo / vwo - 3 mavo (vmbo tl)
schildpad op sterk water

1     Op welke kenmerken letten wetenschappers als zij alle organismen indelen? Ga met je muis naar de afbeelding hiernaast als je een hint wilt hebben.
2     Bij de indeling van organismen worden vier rijken gebruikt. Hoe heten deze rijken?
3     Welk onderdeel van een cel geeft voornamelijk stevigheid?
4     Welk celonderdeel zorgt ervoor dat een plant z'n eigen voedsel kan maken?
5     Welk klein orgaantje in een cel regelt alles wat er in de cel moet gebeuren?
6     Welk van de volgende schuin gedrukte onderdelen heeft een Vliegenzwam niet: celwanden - celmembranen - celkernen - bladgroenkorrels - cytoplasma?
7     Zij bacteriŽn veelcellig of eencellig?
8     Hoe kunnen bacteriŽn zich vermeerderen?
9     Waar leven bacteriŽn van?
10    Waar kunnen mensen bacteriŽn voor gebruiken?
11    Hebben schimmels celwanden?
12    Welk verschil kun je noemen tussen schimmeldraden en een paddenstoel?
13    Welke overeenkomst is er tussen de schimmeldraden en de paddenstoel?
14    Waarom werd penicilline bij de ontdekking zo genoemd?
15    Waarmee plant een schimmel zich voort?
16    Welke drie functies kunnen schimmels hebben?
17    In welke drie groepen worden de planten ingedeeld?
18    Noem tenminste drie kenmerken van wieren.
19    Noem tenminste drie kenmerken van zaadplanten.
20    Heeft een sporenplant ook bladeren? Zo ja, geef een voorbeeld van zo'n plant.
21    Zaadplanten worden weer verdeeld in naaktzadigen en bedektzadigen. Waar zitten de zaden bij naaktzadige planten?
22    Bedektzadigen maken zaden, die meestal in vruchten bewaard worden. Geef de reden hiervan.
23    Wat voor bladeren hebben de meeste naaktzadige planten?
24    Geef van zowel de bedektzadigen als de naaktzadigen twee voorbeelden van planten.
25    Wat betekent het woordje "symmetrisch"?
26    Hoe heet het dier dat hiernaast is afgebeeld?Aan de buitenkant van deze eencellige zitten trilhaartjes waar ie zich mee beweegt.
27    Kun je zeggen dat een inktvis een skelet heeft? Leg je antwoord uit.
28    Heeft een spons een skelet? Zo ja, waar bestaat dat dan uit?
29    Hoe ziet het skelet van een insect er uit?
30    Noem een dier dat niet symmetrisch is en dat geen skelet heeft.
31    Bij de mens noemen we het skelet ook wel anders, namelijk .....
32    Waarom heet een weekdier "weekdier" ?
33    Hoeveel in- en uitgangen heeft een zeeanemoon (holtedier)?
34    Welke wormen komen wel eens in het lichaam van een ander dier voor?
35    Geef drie voorbeelden van weekdieren.
36    Waarom heet een octopus zo?
37    Een zeester is duidelijk familie van een zee-egel. Leg uit waaraan je dat kan zien.
38    Wat betekent de term "geleedpotig"?Tijdens het bedrijven van de liefde hebben octopussen aan acht armen soms nog niet genoeg!
39    Tot welke hoofdgroep van het dierenrijk behoort een poolvos?
40    Noem alle hoofdafdelingen van het dierenrijk.
41    Wat verstaat men onder een segment?
42    Bij welke diergroep kom je segmenten veel tegen?
43    Bij welke afdeling en klasse hoort dit dier met tentakels?
44    Een hoofdafdeling wordt verder onderverdeeld in klassen. Uit welke vijf klassen bestaat de groep van de gewervelde dieren?
45    Heeft een regenworm een skelet of niet?Eikel!
46    In welke vier klassen kun je geleedpotigen indelen?
47    Welke groep binnen de geleedpotigen is het meest talrijk?
48    In de animatie hiernaast zie je een plant heel snel groeien. Waar moet je deze plant in het plantenrijk bij indelen?
49    Je bent bijna klaar. Nog een vraagje maar. Ga met je muis vooral over foto.
50    Hieronder geeft mijn zoontje een kangoeroes iets te eten. Maar die is bezig met een ander hoofdstuk, zoals je ziet. Bij welke klasse horen kangoeroes eigenlijk?
 
"Nu even niet!"

| Begin pagina |