Optimumcurve

 

Opdracht  Kies het beste antwoord bij de meerkeuzevraag of geef aan of de bewering juist of onjuist is.

1  De optimumtemperatuur van enzym A is ongeveer 25 oC.

2  Is enzym A tijdelijk of voorgoed onwerkzaam wanneer de temperatuur beneden 15 oC komt?

3  De maximumtemperatuur van enzym B is ongeveer 37 oC.

4  Stel dat A en B organismen zijn, welk organisme kun je dan het beste vergelijken met zoogdieren?

5  Na een temperatuur van boven 30 oC werkt enzym A nooit meer, ook niet als de temperatuur weer daalt.

6  Welk enzym vertoont de meeste activiteit?

7  Enzym D vertoont de beste werking bij een neutrale pH.

8  Bij een zuurgraad van pH=8 werken beide enzymen D en E ongeveer even slecht.

9  De tolerantiebreedte voor de zuurgraad is van enzym E hoger dan die van enzym D.

10  In de maag heerst een vrij zuur milieu. Enzym E werkt bij deze zuurgraad het beste.

11  Welk enzym werkt het beste in een zure omgeving?

Je score is