Mitose en meiose

 

     

Opdracht  Past de beschrijving bij de mitose of bij de meiose? Voor het gemak:
- links (boven of de eerste afbeelding) zie je schematisch de mitose
- rechts (onder of de tweede afbeelding) is de meiose schematisch weergegeven.
1  Deze celdeling wordt ook wel reductiedeling genoemd.
Er worden zaadcellen geproduceerd.
3  De meiose vindt alleen in geslachtscellen plaats. Is dit juist of onjuist?
De mitose vindt in alle lichaamscellen plaats. Is dit juist of onjuist?
De nieuwe cellen worden gebruikt om andere cellen te vervangen.
Na de deling zijn er twee cellen met evenveel chromosomen als de moedercel.
Het aantal chromosomen is na de deling gehalveerd.
8  Om te kunnen groeien, zijn er snel nieuwe cellen nodig.
Met behulp van deze deling kunnen organismen zich ongeslachtelijk voortplanten.
10  De cellen uit deze deling, kunnen alleen maar gebruikt worden voor een geslachtelijke voortplanting.
11  De dochtercellen zijn niet precies hetzelfde als de moedercel.
12  Deze celdeling vindt als eerste plaats na de bevruchting van een eicel.
Je score is