Mitose (gewone celdeling)

 

Opdracht  Lees de beschrijvingen en zet de afbeeldingen van de mitose in de juiste volgorde.
1  Voordat een cel zich gaat delen, zijn de chromosomen nog niet te zien.
Het kernmembraan lost op en de chromosomen spiraliseren.
3  Van elk chromosoom wordt een kopie gemaakt. 
De chromosomen gaan naar het midden van de cel toe. Er ontstaan poollichaampjes met trekdraden.
Elke twee chromosomen worden door de trekdraden langzaam van elkaar gescheiden.
De chromosomen gaan meer en meer uit elkaar.
Er ontstaan weer langzaam twee nieuwe kernen. Het cytoplasma wordt gedeeld.
8  Er ontstaan twee aparte cellen. De chromosomen zijn wel nog zichtbaar.
De chromosomen rollen zich af en zijn niet meer zichtbaar. Er ontstaat weer een echt kernmembraan.
10  De aparte dochtercellen groeien uit tot volwassen cellen.
Je score is