De mens en z'n milieu  (herhaling begrippen)

 

 

 

 

horizonvervuiling

Opdracht  Welk woord heb je nodig om de zin compleet te maken?
1  In de landbouw, met name de bio-industrie, komt veel ______ vrij, die verzuring van het milieu veroorzaakt.
2  Veeteeltbedrijven die veel dieren op een kleine oppervlakte houden, behoren toe tot de ______ .
3  Bij ______ wordt op een groot stuk land slechts één gewas verbouwd. Dit levert per hectare meer op.
4  Een groot nadeel van de glastuinbouw is dat er een grotere hoeveelheid ______ nodig is.
5  De grootste twee veroorzakers van zure regen zijn de bio-industrie en ______ .
6  Wanneer er sprake is van ______ , zakken de nodige voedingszouten naar diepere delen in de bodem.
7  Waterdamp en koolstofdioxide zijn gassen die het ______ versterken.
8  Het opeenhopen van giftige delen in elke volgende schakel van de voedselketen, heet ______ .
9  Met de techniek die ______ heet, worden eicellen buiten het lichaam van een koe bevrucht.
10  Bij een versterkt broeikas-effect wordt de ______ vanuit de atmosfeer naar het heelal minder.
11  Door het zelfreinigend vermogen van het water worden ______ afgebroken.
12  Bij overbemesting komen fosfaten en nitraten via het grondwater in het ______ terecht.
13  Om te voorkomen dat de bodem uitgeput raakt, wordt er ______ toegepast.
14  Met behulp van ______ krijgen verschillende plantensoorten een combinatie van gunstige eigenschappen.
15  Fosfaten veroorzaken een toename van bepaalde soorten ______ . Dit wordt waterbloei genoemd.
16  Door middel van ______ kunnen organismen resistent tegen bepaalde ziekten gemaakt worden.
17  Bij ontbossing verdwijnt een belangrijke laag van de bodem. Deze vruchtbare laag wordt ______ genoemd.
18  Omdat gft-afval ______ is, kan het als compost worden gebruikt
19  De manier van afvalverwerking waarbij slakken ontstaan, wordt ______ genoemd.
20  Bij de waterzuivering zorgen ______ in de beluchtingstank voor de afbraak van organische stoffen.
Je score is