Het milieu  
 
 
Opdracht

Geef voor elk van de omschrijvingen een andere naam.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Omschrijvingen:
 
1    het met het regenwater wegzakken van mineralen naar diepere lagen
2    mest in vloeibare vorm
3    chemische bestrijdingsmiddelen
4    de opeenhoping van bestrijdingsmiddelen binnen een voedselketen
5    eigenschappen van gewassen verbeteren door kunstmatige selectie en
onderling kruisen
6    techniek in de biotechnologie waarbij DNA veranderd wordt
7    stof die afkomstig is uit mest en die verantwoordelijk is voor zure regen
8    vermesting van oppervlaktewater door een teveel aan fosfaten
9    schoonmaken van water m.b.v. reducenten
10  vruchtbare bovenlaag van de bodem
 

Jouw antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Juiste antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je hebt