Longblaasje

 

Opdracht  In de afbeelding zie je een een deel van de longen. Met pijlen zijn enkele processen of gassen aangegeven. Beantwoord de vragen die bij de nummers horen.
1 Welk gas gaat voor 79% de longen in en ook uit?
2 Welk gas gaat voor 20% de longen in en voor 16% uit?
3 Welk gas gaat voor 0,04% de longen in en voor 4% uit?
4 Welk proces wordt voorgesteld met de pijlen bij 4?
5 Welk proces wordt voorgesteld met de pijlen bij 5?
6 Wat is de naam van het deel dat is aangegeven met 6?
7 Wat is de naam van deel 7?
8 Hoe heet het bloedvat dat met deel 8 is aangegeven?
9 Vindt de bloedstroom plaats volgens pijl a of volgens pijl b?
10 Vindt de bloedstroom plaats volgens pijl a of volgens pijl b?
11 De wanden van de longblaasjes en de bloedvaatjes zijn erg dun.
Doordat de longblaasjes _________ , wordt op plaatsen zoals
bij 11 de gaswisseling nog meer bevorderd.
Je score is