Lever

 

 lever met twee processen

Opdracht  In de afbeelding hierboven is de lever afgebeeld. De letters A en B stellen twee processen voor. Welk woord heb je nodig om de zin compleet te maken?

1  Met letter A wordt schematisch de _____ weergegeven.

2  Met letter B wordt schematisch de ______ weergegeven.

3  Door de ______ stroomt zuurstofarm bloed naar de lever toe.

4  Door de ______ stroomt zuurstofrijk bloed naar de lever toe.

5  Door de ______ stroomt zuurstofarm bloed van de lever weg.

6  In de lever wordt ______ gevormd. Dit bloed-eiwit heeft stolling als taak.

7  De lever breekt overtollige eiwitten af. Hierbij ontstaat ______ .

8  Van het ijzer dat bij afbraak in de lever vrijkomt, worden ______ gevormd.

9  In de lever kunnen ______ opgeslagen worden.

10  Alcohol, drugs en medicijnen worden door de lever als ______ beschouwd.

11  Ureum wordt door de ______ uitgescheiden.

12  Poep kleurt bruin door de afbraakproducten van ______ .

13  Bij verbranding ______ het glucosegehalte in de lever.

14  Het ureumgehalte van het bloed is het hoogst in de ______ .

15  Bij iemand is de galbuis verstopt. De poep is daardoor ______ van kleur dan normaal.

16  Bij iemand die teveel alcohol gebruikt, sterven de levercellen af. Er wordt dan
onvoldoende gal gemaakt. Een dieet moet ervoor zorgen dat er minder ______
door het lichaam opgenomen wordt.

17  Behalve in de spieren, wordt er ook in de lever ______ opgeslagen.

18  Tijdens de vertering wordt gal aan de ______ afgegeven.

19  De poortader is zuurstofarm omdat de zuurstof door de ______ is opgebruikt.

20  Het gehalte aan glucose is in de ______ het hoogst.

Je score is