Insuline en glucagon

 

Opdracht  In de afbeelding zijn begrippen met nummers aangegeven, evenals pijlen die processen voorstellen. Geef bij elke omschrijving aan om welk nummer het gaat.
Reservestof in lever en spieren.
Te lage bloedsuikerspiegel
Productie van insuline
Door verbranding ontstaat een te laag glucosegehalte.
Lever en spieren
Lagere bloedsuikerspiegel
Door het vrijkomen van glucose stijgt het gehalte in het bloed.
Glucose
De weefsels gebruiken veel glucose.
10  Insuline stimuleert cellen om glucose op te nemen.
11  Glycogeen
12  Productie van glucagon.
13  Alvleesklier.
14  Hogere bloedsuikerspiegel
15  Glucagon zet in lever en spieren het proces in werking.
Je score is
klik hier voor het compleet ingevulde schema