O E F E N V R A G E N      I N L E I D I N G     O P     B I O L O G I E
 
Niveau: 1 vmbo tl / havo / vwo
model van een bloem

1     Van welke twee woorden is 'biologie' afgeleid?
2     Wat betekent het woordje 'bios'?
3     Wanneer is iets levenloos?
4     Wat is een organisme?
5     Geef een ander woord voor organisme.
6     Organismen nemen stoffen op en geven stoffen af. Dit is juist / onjuist.
7     Hoe worden de kenmerken genoemd waaraan men kan zien dat een organisme leeft?
8     Geef een ander woord voor ruiken, zien, voelen, proeven, enzovoorts.
9     Hoe heet het wanneer een organisme zijn (afval)stoffen kwijtraakt?
10    Welke zeven levensverschijnselen kun je noemen?
11    Is in de animatie hiernaast een levensverschijnsel te zien? Zo ja, welk?
12    Noem drie dingen die bij een schematische tekening horen te staan.
13    Waarom mag je tekeningen niet met viltstiften inkleuren?
14    Waarmee bekijk je een vlieg als je hem beter wilt bestuderen?
15    Welk soort tekening laat veel details zien?
16    Welk soort tekening maken we meestal tijdens de biologieles?
17    Noem tenminste 6 tekenregels.
18    Waarom maken we in de biologie vaak tekeningen van organismen?
19    Waarvoor dient de zaadhuid bij een zaad?
20    Waarvoor diende de navel van een bruine boon?
21    Met welk deel van de bruine boon neemt het zaad water uit z'n omgeving op?
22    Wat ontstaat er uit een kiem?
23    Hoe zou je een weergave met twee assen ook wel kunnen noemen?
24    Hoe heet de horizontale as in een grafiek?
25    En hoe heet de verticale as?
26    Wat is groei?
27    En wat versta je onder ontwikkeling?
28    Hoe noemen we een periode waarbij er sprake is van een snelle groei?
29    Wat zijn levensfasen?
30    Gedurende welke levensfase is er een grove motorische ontwikkeling te zien?
31    Hoe heet de levensfase van een mens tussen 16 en 21 jaar?
32    Geef een andere naam voor gedaanteverwisseling.
33    Wat is een levenscyclus?
34    Hoe wordt het afgooien van een pantser en even verder groeien genoemd?
35    Wat doet een rups in een cocon?
36    Welke organen gebruikt een kikker gedurende z'n hele leven om te ademhalen?
37    Wat is het verschil tussen uitwendig en inwendig?
38    En wat is de belangrijkste taak van een opticien?
39    In welk beroep worden dingen over biologie aan anderen uitgelegd?
40    Wat doet een diŽtist precies?
41    Noem twee kenmerken van nestblijvers.
42    Noem twee kenmerken van nestvlieders.
 

begin pagina  |