Home     Vaardigheden    Studietips

 1  Erfelijkheid en evolutie
 2  Zintuigen
 3  Hormonen
 4  Gedrag
 5  Ecologie
 6  Inleiding algemeen
 7  Voortplanting algemeen
 8  Evolutie algemeen
 9  Geneeskunde
 
Uitleg symbolen:
 
 1   Hoofdstuk              
 
  uitleg van leerstof
  interactief oefenen (met  scores en antwoorden)
  puzzel
  clip op internet
  opdracht bij clip /video
  antwoorden van de opdrachten
  webquest
  herhaling begrippen (met scores)
   toets : meerkeuzevragen met scores en antwoorden (wachtwoord nodig)