Bouw van het hart

 

Opdracht  Wat zijn de namen van de aangeven delen van het hart?
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Je score is