V I D E O   Onderwerp   E C O L O G I E
 
Focus op biologie:   Planten en hun omgeving
Niveau: 2 h/v - 3/4 tl

 


 
Inleiding:
Planten zijn aangepast om te overleven bij extreme droogte, bij hoge luchtvochtigheid en bij bijvoorbeeld een bosbrand. Ook zijn er planten die met mieren samenwerken om aan mineralen te komen. De meeste planten nemen met de wortels water op en verdampen vocht via de bladeren. Het aantal en de ligging van de huidmondjes, de dikte van het waslaagje
bepalen onder andere hoeveel vocht er verdampt.
 
Vragen bij de clip:
 
1          In elke biotoop kom je planten tegen die er zich thuis voelen. Juist/onjuist
2          Hoe lang kan een roos van Jericho zonder water?
3          Waaraan is de vleesetende plant aangepast?
4          Welke stoffen verteren de insecten in de vleesetende plant?
5          Noem drie dingen die planten nodig hebben om te groeien en te bloeien?
6          Door welke delen van het blad verlaat waterdamp de plant?
7          Doordat er een onderdruk in het blad ontstaat, zuigt de plant water aan. Juist/onjuist
8          Bij een tekort aan water zijn de huidmondjes open. Juist/onjuist
9          Noem een voordeel van het hebben van grote bladeren.
10       Wat betekent de naam 'epifyt'?
11       Welk nadeel hebben epifyten?
12       Welk voordeel hebben mieren voor de epifyten?
13       Op welke manier liggen de huidmondjes van epifyten?
14       Hoe heet de druk van water op de celwand?
15       Als er geen turgor in de sluitcellen is, is het huidmondje open. Juist/onjuist