V I D E O   Onderwerp   E R F E L I J K H E I D 
 
Focus op biologie:   Erfelijke eigenschappen
Niveau: 2 h/v - 3/4 tl

 


Inleiding:
In een KI station worden stieren met de beste eigenschappen geselecteerd en gefokt. Je leert wat genotype en fenotype betekent en hoe uit een kruisingsschema duidelijk wordt hoe homozygoot en heterozygoot overerft.
 
Vragen bij de clip:
 
1          Noem een kenmerk waarop fokstieren geselecteerd worden.
2          De meeste koeien in Nederland zijn roodbont of zwartbont. Juist/onjuist
3          Hoe worden de koeien tegenwoordig bevrucht?
4          Waarom zijn bij de eerste nakomelingen alle kalfjes zwartbont?
5          Wat speelt nog meer een rol behalve de genen?