V I D E O   Onderwerp   E C O L O G I E
 
Focus op biologie:   Dieren en hun omgeving
Niveau: 2 h/v - 3/4 tl

 


Inleiding:
Zoogdieren hebben niet allemaal dezelfde soort poten. Ook zijn deze poten op een verschillende manier ontstaan. Je ziet hoe bij de inrichting van de verblijven in een dierentuin rekening gehouden wordt met deze verschillende poten.
Poten zijn goed aangepast zijn aan de omgeving waar ze leven. De skeletten van zool-, top- en teengangers vertonen verschillen maar ook overeenkomsten.
 
Vragen bij de clip:
 
1          Hoe lang geleden ontstonden de eerste poten?
2          Zoogdieren zijn ontstaan uit .....
3          Waarom gingen de dieren steeds meer vanuit de zee naar het land?
4          Beren lopen met hun hele voet over de grond. Beren zijn .... -gangers.
5          Bij een roofdier zitten de botten anders in de poot dan bij een zoolganger. Juist/onjuist
6          Met welke botjes zetten leeuwen en luipaarden zich tijdens het rennen af?
7          Welk deel van de voet steunt bij topgangers op de ondergrond?
8          Waarom moeten de nagels van een olifant in de dierentuin bijgevijld worden?
9          Wat voor soort ondergrond hebben olifanten in de natuur?
10        Welke van de drie soorten 'gangers' staan het meest stevig op de grond?
11        Noem twee overeenkomsten in bouw tussen de poten van hoefgangers en van teengangers.