V I D E O   Onderwerp   D E   B A S I S   V A N   A L L E S 
 
Focus op biologie:   Cellen aan de basis
Niveau: 2 h/v - 3/4 tl

 


Inleiding:
Organismen bestaan uit cellen. De cellen van verschillende  levende wezens zijn verschillend gebouwd. In de magen van een koe zijn verschillende organismen aanwezig die elk een taak hebben bij de vertering van het gras dat de koe eet.
 
Vragen bij de clip:
 
1          Koeien hebben veel voedsel nodig omdat het alleen maar plantaardig voedsel is. Juist/onjuist
2          Hoe groot is de totale inhoud van de magen van n koe? En hoeveel kilo eet een koe per dag?
3          Hoe heet de stroperige vloeistof waarin de celkern ligt?
4          Waarin liggen alle eigenschappen van een organisme opgeslagen?
5          Welke twee delen van de plantaardige cel zorgen voor de stevigheid?
6          Noem een overeenkomst tussen een dierlijke en een plantaardige cel.
7          Noem een verschil tussen een dierlijke en een plantaardige cel.
8          Celwanden zijn moeilijker te verteren wanneer ze gekookt zijn. Juist/onjuist
9          Hoe lang duurt bij een koe de vertering?
10       Welke micro-organismen helpen de koe bij de vertering?
11       Welk celonderdeel missen bacterin?
12       Gistcellen zijn eencellige schimmels. Juist/onjuist
13       De afvalstoffen die gisten produceren, zijn gasvormig. Juist/onjuist