Biotische- en abiotische factoren
 
 
Opdracht
 
Geef aan of de milieufactor een biotische of abiotische factor is.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

 Milieufactor:
Biotisch of
abiotisch ?
 slootwater 1
 vochtigheid van de lucht 2
 hoeveelheid voedsel 3
 windsterkte 4
 hoeveelheid vijanden 5
 zeewater 6
 beschutting van bomen 7
 hoeveelheid parasieten 8
 schaduw van bomen 9
 hoeveelheid regen 10

Jouw antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Juiste antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je hebt