V I D E O   Onderwerp   E R F E L I J K H E I D
 
Bio Bits Villa Genetica Afl. 11    De broer
Niveau: 2 tl/h/v - 3/4 vmbo

Bron: Teleac/NOT


De broer
 
Julia gaat nog een keer naar het ziekenhuis om Arend te bezoeken, maar die blijkt intussen te zijn overleden. Ze vertelt Shirley over Arend, die haar biologische vader zou zijn. Hij had in elk geval dezelfde oogkleur en kon een gootje van zijn tong maken, al waren er ook wel verschillen tussen Arend en Julia.

Shirley werkt in een IVF-laboratorium, waar ze Julia laat zien hoe een zaadcel samensmelt met een eicel. Die zaadcel en die eicel zijn ontstaan door meiose. Dat is een celdeling, die alleen in de geslachtsklieren voorkomt als daar zaadcellen of eicellen worden gevormd. Zaadcellen en eicellen zijn geslachtelijke voortplantingscellen. Het aantal chromosomen in deze cellen is door de meiose gereduceerd tot de helft van het normale aantal. Als twee voortplantingscellen later weer samensmelten krijgt de bevruchte eicel van beide voortplantingscellen 23 chromosomen. De bevruchte eicel heeft daarna weer 46 chromosomen. Door mitose groeit uit deze cel een baby, die ook in elke cel 46 chromosomen heeft: 23 kopieŽn van de chromosomen van de moeder en 23 kopieŽn van de chromosomen van de vader.

Om al vroeg te zien of de baby een jongen of een meisje is, kan prenataal onderzoek worden gedaan. Er worden dan wat cellen met hetzelfde genotype als het embryo gebruikt om er een chromosomenportret van te maken. Sommige afwijkingen, zoals het syndroom van Down, zijn al in het chromosomenportret te herkennen.

Als Julia weer thuiskomt, krijgt ze te horen dat Arend niet alleen hŠŠr vader was, maar ook die van Terrence. Julia en Terrence zijn halfzus en halfbroer.

Het wordt Julia allemaal te veel. Ze heeft tenslotte te maken met een moord, een niet-biologische vader, een gestorven biologische vader en een onverwachte halfbroer.

Vragen:Bron: Teleac/NOT

1    Hoe wordt de meiose ook wel genoemd?
2    Hoe geef je het vrouwelijk geslachtschromosoom aan?
3    Kan het vrouwelijk geslachtschromosoom in een zaadcel zitten?
4    Hoeveel chromosomen zitten er in een onbevruchte eicel van een mens?
5    Uit hoeveel chromatiden bestaat elk chromosom als de meiose net is begonnen?
6    Kunnen jongens eigenschappen van hun moeder krijgen?
7    Wat doen de trekdraden?
8    Wat bedoelt men met een moedercel?
9    Wanneer past men soms IVF toe?
10  Wat betekent dit symbool: ♂?