Producenten, consumenten en reducenten
 
Opdracht
 
Geef aan of de groep met organismen producenten, consumenten of reducenten  zijn.
 Groep met organismen ...
 
 
Producenten,
Consumenten,
Reducenten ?
 ... waartoe de mens behoort :
1
 ... die anorganische stoffen kan maken van dode resten :
2
 ... die uitsluitend autotroof is :
3
 ... waartoe alle dieren behoren :
4
 ... die de kringloop van stoffen compleet maakt :
5
 ... die andere organismen eten :
6
 ... die organische stoffen kan maken uit anorganische stoffen :
7
 Een voorbeeld van een producent is ...
8
 Een voorbeeld van een reducent is ...
9
 Een voorbeeld van een consument is ...
10

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.


Jouw antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Juiste antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je hebt