O E F E N T O E T S      P L A N T    E N   D I E R     E N    H U N   O M G E V I N G
 
Niveau: 4 mavo (vmbo tl)
 
ontkiemende klimop

Geef bij de volgende beweringen aan of ze juist of onjuist zijn.
Je kunt maximaal 20 punten halen.

1
Alle producenten zijn planten.
juist
onjuist
 
2
Het klimaat van een bepaald leefgebied kun je een abiotische milieufactor noemen.
juist
onjuist
 
3
In een levensgemeenschap zijn zijn de producenten afhankelijk van de reducenten.
juist
onjuist
 
4
Prooidieren zijn biotische milieufactoren voor roofdieren.
juist
onjuist
 
5
Alle dieren zijn consumenten.
juist
onjuist
 
6
In een levensgemeenschap zijn de reducenten afhankelijk van de producenten.
juist
onjuist
 
7
Aan het begin van een voedselketen staat altijd een organisme met bladgroen.
juist
onjuist
 
8
Een optimumgrafiek (optimumkromme) heeft altijd een top.
juist
onjuist
 
9
De schaduw van bomen is een biotische milieufactor.
juist
onjuist
 
10
Alle eencellige organismen staan aan het begin van een voedselketen.
juist
onjuist
 
11
Dankzij onze wetenschap en techniek kun je de mens biologisch tot de producenten rekenen.
juist
onjuist
 
12
De hoeveelheid (natuurlijke) vijanden die een dier heeft kun je een biotische milieufactor noemen.
juist
onjuist
 
13
Als schaduwplanten afhankelijk zijn van de hoeveelheid licht, dan zal de intensiteit van de fotosynthese afnemen als ze meer licht krijgen.
juist
onjuist
 
14
Aan het eind van een voedselketen staat altijd een reducent.
juist
onjuist
 
15
Planten met bladeren met weinig huidmondjes en een dik waslaagje, zijn aangepast aan een droog milieu.
juist
onjuist
 
16
Alle konijnen in Nederland behoren toe aan dezelfde populatie.
juist
onjuist
 
17   
De koolstofkringloop blijft bestaan dankzij een constante energiestroom van de zon, namelijk licht.
juist
onjuist
 
18
Om plantaardige eiwitten te kunnen maken, hebben planten ook glucose nodig.
juist
onjuist
 
19
Er is sprake van een biologisch evenwicht als de hoeveelheid organismen min of meer gelijk blijft en er weinig nieuwe organismen meer bijkomen.
juist
onjuist
 
20
In een duingebied is er sprake van een pioniersecosysteem, in een bos heerst eerder een climaxecosysteem.
juist
onjuist

 


Je hebt punten gehaald.
Wat ik ervan vind:


| Begin pagina |