Diergedrag  (herhaling begrippen)

 

 

 

 

een zwarte zwaan broedt haar eieren uit

Opdracht  Welk woord heb je nodig om de zin compleet te maken?
1  Alles wat een mens of dier doet, wordt ______ genoemd.
2  Een ______ is een lijst beschrijvingen van een aantal handelingen van een diersoort.
3  ______ en broedzorg zijn voorbeelden van voortplantingsgedrag.
4  Gedrag wordt veroorzaakt door motiverende factoren en door ______ .
5  Honger is een een voorbeeld van een ______ .
6  Een ______ is altijd een prikkel die ervoor zorgt dat een dier gedrag vertoont.
7  Door  middel van signalen kunnen soorten met elkaar ______ .
8  Typisch baltsgedrag van de mannetjesstekelbaars is de  ______ .
9  Door middel van ______ verdedigt het mannetje een gebiedje tegen binnendringende soortgenoten.
10  De rangorde bij kippen wordt ook wel de ______ genoemd.
11  Dreiggedrag kan kenmerken bevatten van zowel aanvalsgedrag als ______ .
12  Het kiezen van een groter ei uitbroeden i.p.v. de eigen eieren is een voorbeeld van een ______ .
13  Gedrag dat wordt bepaald door ______ , wordt aangeboren gedrag genoemd.
14  De ______ bepaalt welk dier het meest in aanzien staat en dominant gedrag kan vertonen.
15  Het zich zo indrukwekkend mogelijk maken wordt ______ genoemd.
16  Een ______ is een reactie van een mens of dier op een bepaalde prikkel.
17  Een verschil tussen diergedrag en gedrag bij mensen is dat er bij mensen meer ______ is.
18  Aangeleerd gedrag is gedrag dat door ______ ontstaat.
19  ______ is gedrag dat een dier vertoont als ' het niet meer weet welk te kiezen '.
20  Territoriumgedrag en voortplantingsgedrag zijn voorbeelden van ______ .
Je score is