V I D E O   Onderwerp   V A N   C E L   T O T   S T E L S E L 
 
Bio Bits Mens en Lichaam 1 Van cel tot stelsel
Niveau: 2 tl/h/v - 3/4 vmbo

Beantwoord de vragen (in chronologische volgorde) tijdens de clip.
Laat de vraag open, als het te snel gaat.
Deze kun je na de clip dan nog even beantwoorden.
 
1             Welk deel van de cel regelt alles?
2             Hoe worden cellen genoemd die er hetzelfde uitzien en hetzelfde doen?
3             Welk orgaanstelsel geeft de impulsen van pijnlijke puistjes door aan de hersenen?
4             Noem nog drie andere orgaanstelsels.
5             Vul de zin aan: Een orgaanstelsel bestaat uit verschillende organen die ….…
6             Wat is de functie van talg?
7             Wat is een mee-eter precies?
8             Noem een aantal delen die in de huid liggen.
9             Welke twee gevaren bestaan er bij het openkrabben van puistjes?
10           Welke afvoergang raakt er bij het ontstaan van puistjes verstopt?
11           Wat is een orgaan? En kun je de huid dan een orgaan noemen?
12           Juist of onjuist:  Van het eten van vet voedsel kun je puistjes krijgen.
13           Juist of onjuist: De huid weegt ongeveer 30 kilo.
14           Juist of onjuist: Van het eten van chocolade kun je acné krijgen.
15           Zet in de juiste volgorde:
(1)  Het cytoplasma deelt zich
(2)  Het cytoplasma gaat groeien
(3)  De celkern deelt zich
16      Welk sociaal probleem had Benno eerst maar later niet meer?
17      Waartegen werkte de antibiotica die Benno slikte: tegen bacteriën of tegen virussen?
18      Na een tijdje is Benno gestopt met het innemen van antibiotica. Om welke reden kan hij niet antibiotica blijven gebruiken?
19      Juist of onjuist: Acné is besmettelijk.