V I D E O   Onderwerp   A D E M H A L I N G 
 
Bio Bits Mens en Lichaam 2 Ademhaling
Niveau: 2 tl/h/v - 3/4 vmbo

Beantwoord de vragen (in chronologische volgorde) tijdens de clip.
Laat de vraag open, als het te snel gaat.
Deze kun je na de clip dan nog even beantwoorden. 
1             Op welke manier wordt de luchtpijp opengehouden?
2             In welke twee buizen vertakt de luchtpijp zich?
3             Juist of onjuist: Zuurstof gaat door de wand van een haarvat de longblaasjes in.
4             Buikspieren en ……… maken de borstkas groter en kleiner. Wat moet er op de puntjes ingevuld worden?
5             Welke organen zijn ontstoken bij astma?
6             Noem twee dingen waar je gevoelig voor bent als je astma hebt.
7             Juist of onjuist: Bij astma zwellen de slijmvliezen in de bronchiën op.
8             Juist of onjuist: Bij astma verslappen de spiertjes in de wand van de bronchiën.
9             Noem een voordeel van neusademhaling.
10           Geef de naam van de bloedcellen die zuurstof transporteren.
11           Welke twee afvalstoffen ontstaan er bij de verbranding?
12           Nicotine, koolstofmonoxide en  …… zijn schadelijke stoffen in sigarettenrook. Wat moet er op de puntjes ingevuld worden?
13           Welke schadelijke stof neemt de plaats in van zuurstof bij het transport?
14           Welke schadelijke stof is kankerverwekkend?
15           Leg uit dat teer en koolstofmonoxide veroorzaken dat je conditie naar beneden gaat.
16           Bij welke beweging van het middenrif ademt iemand in?
17           Welke stof wordt er verbrand zodat er energie ontstaat?