Home     Vaardigheden     Studietips

 1  Inleiding op biologie
 2  Planten
 3  Organen en cellen
 4  Ordening
 5  Botten en spieren
 6  Zintuigen
 7  Bloemen maken zaden
Uitleg symbolen:
 
 1   Hoofdstuk              
 
   uiteg van leerstof
   interactief oefenen (met  scores en antwoorden)
   puzzel
   clip op internet
   opdracht bij clip / video
   antwoorden van de opdrachten
   webquest
  herhaling begrippen (met scores)
   toets : meerkeuzevragen met scores en antwoorden (wachtwoord nodig)

 

 

 

 

 

 

 

zootrack 2021