Borst- en buikademhaling

 

Opdracht  Bekijk de reeksen A en B aandachtig en beantwoord de vragen over borst- en buikademhaling.
1  Welke reeks geeft buikademhaling weer?
2  Als het middenrif naar boven gaat, ademt iemand ______ .
3  Juist of onjuist: Bij borstademhaling doet het middenrif niet mee.
4  In welke richting wordt er uitgeademd, in de richting van C of van D?
5  Bij welke combinatie heeft iemand het meest ingeademd?
6  Juist of onjuist: Borst- en buikademhaling vindt tegelijkertijd plaats.
7  Juist of onjuist: Inademen kost meer energie dan uitademen.
8  Het middenrif gaat naar _______ als iemand hikt.
9  De ribben zitten aan het borstbeen vast door middel van ______ .
10  De ribben gaan omhoog doordat tussenribspieren zich ______ .
Je score is