Bloedtransfusie

 

 transfusieschema's

Opdracht  Wat moet er op de open plaatsen ingevuld worden? De schema's hierboven heb je pas bij vraag 11 nodig.

1  Aan de buitenkant van de rode bloedcellen zitten ______ .

2  Bloedgroep O heet zo omdat ze geen ______ hebben.

3  Wanneer een druppel bloed van bloedgroep A bij bloed van bloedgroep B komt, gaat het ______ .

4  Een universele donor is iemand die bloed van iedereen of aan iedereen kan ______ .

5  Bloedgroepen die antistof A in zich hebben, zijn ______ .

6  Iemand met bloedgroep ______ kan bloed van iedereen ontvangen.

7  De bloedgroep die in Nederland het meest voorkomt, is bloedgroep ______ .

8  De bloedgroep die in Nederland het minst voorkomt, is bloedgroep ______ .

9  De naam van het antigeen dat in bloedgroep B zit, heet ______ .

10 Bloedgroep AB heeft ______ soorten antistoffen in het bloed.

11  Het juiste transfusieschema wordt door ______ weergegeven.

12  Van onderstaande rode bloedcellen is ______ afkomstig van bloedgroep AB.

Je score is