"Zo ziet het leven van een varken in Nederland uit"
Uit: NOS 11-07-2018
Onderwerp: mens en milieu, ecologie
 
Lees het artikel op de NOS.
Raadpleeg eventueel internet voor het beantwoorden van de vragen die onder de artikelen staan.B
Bekijk de film die in het artikel staat.

Vragen:
Om welke misstanden gaat het in het artikel en de film?
2  Bij welk gewicht is een varken klaar voor de slacht? 
3  Op welke manier proberen varkenshouderijen in het buitenland een varken zo snel mogelijk op hun gewicht te krijgen?
4  Maak een overzichtelijke tabel waarin de keurmerken en de hoeveelheid beschikbare ruimte dat een varken heeft staat.
5  Leg uit waarom varkens touw in hun kooi krijgen.
6  Zet in de tabel ook de transportduur van de slachtvarkens erbij.
7  Wat is het verschil tussen gewone varkens en biologische varkens?
8  Waarom worden varkens afgespoeld of gedoucht?
9  Op welke twee manieren worden varkens eerst doodgemaakt alvorens de halsslagader doorgesneden wordt?
10  Op welke manier is er sprake van concurrentie met China?