"Verspreiding jodiumtabletten uitgesteld"
Uit: NOS 12-07-2017
Onderwerp: gezondheid, mens en milieu
 
Lees het artikel op de NOS.
Raadpleeg eventueel internet voor het beantwoorden van de vragen die onder de artikelen staan.

 

Vragen bij de artikelen
1  Maak een samenvatting van het artikel.