"RIVM: muziek niet harder dan 102 decibel in disco"
Uit: NOS 28-03-2018
Onderwerp: zintuigen, gezondheid
 
Lees het artikel op de NOS.
Raadpleeg eventueel internet voor het beantwoorden van de vragen die onder de artikelen staan.

 

Vragen bij de artikelen
1  Hoe lang mag een kind van 14 jaar hard geluid verdragen?  
2  Met stappen van ongeveer hoeveel gaat het aantal decibel per leeftijdsjaar omhoog van wat je zou mogen verdragen?
3  Reken uit hoeveel een kind van 10 jaar dan eigenlijk zou mogen verdragen. Laat je antwoord zien met een berekening.
4  bij hoeveel decibel ligt de pijngrens? 
5  Kun je een reden geven waarom er nog geen wet bestaat die het geluid moet controleren in openbare gelegenheden?
6  Ga op internet naar de volgende site: 
https://hoortest.oorcheck.nl/
7   Doe de oorcheck en schrijf op wat jouw resultaat is.
8  Sommige leerlingen zeggen dat ze zich beter in de klas kunnen concentreren wanneer ze oortjes indoen. Ik, als docent, hoor hun muziek dan uit hun oortjes heel goed doorklinken. Wordt hun concentratie denk je beter wanneer ze zo hard naar muziek luisteren? 
9  Hoe zouden leerlingen zich beter kunnen leren concentreren zonder dat zij van hun docent naar muziek mogen luisteren?