"Laatste noordelijke witte neushoornmannetje ter wereld dood"
Uit: NOS 27-03-2018
Onderwerp: ecologie, milieu
 
Lees het artikel op de NOS.
Raadpleeg eventueel internet voor het beantwoorden van de vragen die onder de artikelen staan.

 

Vragen bij de artikelen
1  Welke oorzaak kun je noemen voor het uitsterven van deze diersoort?
2  Wanneer spreekt men van een aparte soort?
3  Bekijk het filmpje dat je in het artikel kunt starten. Hoe heette het laatste mannetje?

https://nos.nl/artikel/2223479-is-het-erg-dat-noordelijke-witte-neushoorn-uitsterft.html

4  Lees het artikel bij bovenstaande link. Hoeveel soorten neushoorns zijn er nog over? En hoeveel exemplaren van elke soort?

https://nos.nl/op3/artikel/2182871-de-volgende-uitstervingsgolf-van-dieren-is-al-begonnen.html

5  Bekijk het artikel dat hierboven staat. Wat wordt er verstaan onder een uitstervingsgolf?
6  Hoelang geleden was de laatste uitstervingsgolf en welke dieren zijn toen vooral uitgestorven?
7   Noem tenminste drie oorzaken hoe dieren uitsterven.
8  Waardoor wordt het leefgebied van dieren steeds kleiner? Noem twee oorzaken die door de mens veroorzaakt worden.
9  noem twee dingen die mensen er tegen kunnen doen.