"Noord-Brabant: een provincie met twee keer zoveel varkens als mensen"
Uit: NOS 10-6-2017
Thema: Ecologie / Mens en milieu
 
Lees het artikel op de NOS.
Raadpleeg eventueel internet vor het beantwoorden van de vragen die onder het artikel staan.

https://nos.nl/artikel/2177520-noord-brabant-een-provincie-met-twee-keer-zoveel-varkens-als-mensen.html

https://nos.nl/artikel/2177487-brabant-wil-meer-bescherming-van-omwonenden-megastallen.html

Vragen bij het artikel
1  Waardoor gaan er steeds meer boeren er mee stoppen boer te zijn?
2  Welke voordelen hebben grotere bedrijven?
3  Wat wordt er verstaan onder een megastal?
4  Welke bezwaren zijn er vanuit de bevolking tegen megastallen?
5  Wat zegt het tweede artikel over geuren, fijnstof en de volksgezondheid?