V I D E O   Onderwerp   P L A N T E N - , V L E E S - , A L L E S E T E R S 
 
Focus op biologie:   Planten- , vlees-, alleseters
Niveau: 2 h/v - 3/4 tl

 


Antwoorden:
 
1          omnivoren
2          knobbelkiezen
3          planten zijn moeilijk te verteren, plantencellen hebben celwanden met celluose
4          ze breken het taaie cellulose af / helpen mee bij de vertering van gras
5          de lebmaag
6          omdat er anders een seintje naar de hersenen gaat dat de maag vol is (en dat stopt het met drinken)
7          er zitten nog veel te veel bruikbare voedingsstoffen in, zoals vitamine B
8          door het voedsel te malen
9          knipkiezen
10       om vlees (spiercellen) zitten geen celwanden
11       juist