V I D E O   Onderwerp   E C O L O G I E
 
Focus op biologie:   Dieren en hun omgeving
Niveau: 2 h/v - 3/4 tl

 


Antwoorden:
 
1         400 miljoen jaar geleden
2         reptielen
3         daar was eten
4         zool
5         juist
6         met de teenkootjes.
7         de nagels of hoeven (rondom het laatste teenkootje)
8         omdat ze anders kunnen gaan ontsteken of scheurtjes gaan krijgen
9         meestal zand of een andere zachte ondergrond.
10       zoolgangers
11       voorbeelden van juiste antwoorden:
- de botten zijn vaak erg lang
- de kootjes zijn vaak met elkaar vergroeid