V I D E O   Onderwerp   D E   B A S I S   V A N   A L L E S 
 
Focus op biologie:   Cellen aan de basis
Niveau: 2 h/v - 3/4 tl

 


Antwoorden:
 
1          juist
2          150 liter, een koe eet 80 kg per dag
3          cytoplasma
4          in het DNA in de celkern
5          de celwand en de vacuolen
6          ze hebben allebei een celkern / cytoplasma / een celmembraan
7          dierlijke cellen hebben geen vacuolen, celwanden, bladgroenkorrels
8          onjuist
9          48 uur
10       bacterin (eencellige diertjes / pantoffeldiertjes)
11       celkernen
12       juist
13       juist, het is koolstofdioxide