V I D E O   Onderwerp   U I T S C H E I D I N G 
 
Bio Bits Mens en Lichaam 5 Uitscheiding
Niveau: 2 tl/h/v - 3/4 vmbo

Antwoorden:
 
1   de nieren
2   zouten / water / ureum
3   met water
4   juist
5   juist
6   minder
7   juist
8   nierslagader
9   nierbekken
10   niermerg
11   deze zijn te groot om door de filtertjes heen te gaan
12   in het nierbekken
13   urineleider
14   via de urinebuis
15   met een dialyse-apparaat
16   ongeveer drie keer per week
17   zodat het bloed niet gaan stollen
18   het kan door het lichaam afgestoten worden
19   om het afweersysteem te verzwakken zodat de donornier niet afgestoten gaat worden
20   200 x 5,5 delen door 2 = 1100 / 2 = 550 liter