V I D E O   Onderwerp   Z W A N G E R S C H A P 
 
Bio Bits 47    Zwangerschap
Niveau: 2 tl/h/v -  3 vmbo

 


Beantwoord de volgende vragen tijdens de video:

1    Geef een andere naam voor het vrijkomen van een eicel.
2    Hoe heet het binnendringen van een zaadcel in een eicel?
3    Door celdeling ontstaan er steeds nieuwe cellen. Is dit juist of onjuist?
4    Welke twee organen zorgen ervoor dat er hormonen ontstaan, nodig voor de ontwikkeling van een eicel?
5    Wat heeft een zwangerschap met urine te maken?
6    Wat toon je precies met een testset aan?
7    Waar komt een bevruchte eicel uiteindelijk terecht om zich verder te gaan ontwikkelen?
8    Hebben zich er na 8 weken bij een embryo al vingers ontwikkeld?
9    Waarvoor dient het vruchtwater in de baarmoeder, denk je?
10    Wat moet er met de buikwand gebeuren zodat de foetus kan blijven groeien?
11    Bij een echograaf wordt er gekeken naar een monitor waarop het  embryo of foetus te zien is. Hoe werkt zon echograaf?
12    Waarom wordt er een gel gebruikt bij het maken van een echogram?
13    Met de buik opmeten kan er nagegaan worden hoelang de moeder zwanger is. Juist / onjuist.
14    Welk onderdeel van de hersenen geeft stoffen af aan het bloed, die de geboorte op gang brengen?
15    Wat is de naam van het proces waarbij de moederkoek en een deel van de navelstreng naar buiten komt?
 
 
Vragen voor na het bekijken van de video:
16        Noem tenminste 8 (lichamelijke) veranderingen die optreden tijdens een zwangerschap.