Home     Vaardigheden     Studietips

2 mhv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1   Ademhalingsstelsel
  2   Verteringsstelsel
  3   Bloedvatenstelsel
  4   Voortplanting
  5   Overerving en evolutie
  6   Ecologie
  7   Mens en zijn omgeving
  8   Zenuwen,hormonen, gedrag
Uitleg symbolen:
 
 1   Hoofdstuk              
 
   informatie / powerpoints
   interactief oefenen (met  scores en antwoorden)
   puzzel
   clip op internet
   opdracht bij clip / video
   antwoorden van de opdrachten
   webquest
  herhaling begrippen (met scores)
   toets : meerkeuzevragen met scores en antwoorden (wachtwoord nodig)

 

  

 

 

 

zootrack 2017