Home     Vaardigheden    Studietips

 1  Organen en cellen
 2  Ordening
 3  Voortplanting en ontwikkeling
 4  Erfelijkheid
 5  Evolutie
 6  Regeling
 7  Zintuigen
 8  Stevigheid en beweging
 9  Gedrag
 
Uitleg symbolen:
 
 1   Hoofdstuk              
 
  uitleg van leerstof
  interactief oefenen (met  scores en antwoorden)
  puzzel
  clip op internet
  opdracht bij clip /video
  antwoorden van de opdrachten
  webquest
  herhaling begrippen (met scores)
   toets : meerkeuzevragen met scores en antwoorden (wachtwoord nodig)