Home     Vaardigheden    Studietips

3 vmbo

 

  1   Cellen en organen
  2   Organismen indelen
  3   Voortplanting
  4   Erfelijkheid
  5   Evolutie
  6   Regeling
  7   Zintuigstelsel
  8   Botten & spieren
  9   Diergedrag
 
Uitleg symbolen:
 
 1   Hoofdstuk              
 
   uitleg / powerpoints
   interactief oefenen (met  scores en antwoorden)
   puzzel
   clip op internet
   opdracht bij clip /video
   antwoorden van de opdrachten
   webquest
  herhaling begrippen (met scores)
   toets : meerkeuzevragen met scores en antwoorden (wachtwoord nodig)