Wie of wat is ZooTr@ack ?

Home     Tekeningen     Onderzoeksplan    Grafieken    Tabellen     Mondelinge presentatie     PowerPoint-presentatie    

Verslagen     Mindmaps     Meerkeuzevragen maken     Een examentoets maken

 
Een verslag is een geschreven of getypt overzicht van een uitgevoerd experiment of bezoek aan een museum / instelling. In het verslag komt alles wat je het gedaan tijdens het experiment of wat je gezien hebt te staan. Een verslag bevat dezelfde onderdelen als het experiment en het onderzoeksplan, namelijk:
 
1. inleiding met vraag / probleemstelling, uitmondend in een onderzoeksvraag
2. veronderstelling / hypothese
3. benodigdheden zoals materialen, gereedschappen en achtergrondinformatie
4. de uitvoering / gebruikte methode
5. waarnemingen en resultaten
6. conclusie
7. (commentaar/discussie)
8. bronvermelding
9. mogelijke bijlagen
 
Eventueel kun je een samenvatting, een logboek en/of een planning toevoegen.
Andere onderdelen kunnen zijn een persoonlijk commentaar, inleiding, dankwoord en leerervaringen.
 
Hoe je te werk moet gaan:
Beschrijf in aparte hoofdstukken de bovenstaande onderdelen van het experiment.
   Doe dit zo dat anderen het experiment op dezelfde manier kunnen herhalen.
Verwerk je resultaten in duidelijke tekeningen, tabellen, diagrammen of grafieken.
De resultaten bekijk je kritisch en vergelijk je met je hypothese. Als de hypothese niet juist blijkt te zijn, kun je een nieuwe hypothese opstellen voor een volgend experiment.
  Verwerk andere gegevens, bijvoorbeeld achtergrondinformatie, logboek, planning in de bijlagen.
Vermeld gebruikte literatuur in de bronvermelding.
   Zorg dat je verslag goed leesbaar is en er verzorgd uitziet.
  Maak tot slot de voorpagina met titel, naam, school/klas, datum. Bedenk dat de titel de kortst mogelijke samenvatting is van je experiment.
 
Bezoek museum / instelling:
 
Als het gaat om het schrijven van een verslag naar aanleiding van een bezoek aan een museum of instelling, wordt er vaak een opdracht uitgedeeld met vragen en/of aandachtspunten. Deze dienen dan in je verslag aan de orde te komen. Het is dan handig om van te voren te weten waaraan het verslag moet voldoen.